Sweden — Hasse Jonsson

Hasse Jonsson
Hasse Jonsson

Mina erfarenheter av TTT är att det är ett starkt och enkelt verktyg för att minska en akut stressnivå. Dessutom fungerar det i arbetet med att bearbeta djupa känslomässiga blockeringar. Trauma Tapping Technique har en överraskande effekt och metoden är enkel och varsam samt värnar om människors integritet. Mina erfarenheter är att metoden är enkel att lära ut och ta till sig för både grupper och enskilda.

Hasse Jonsson
+46-706-222545