Sweden — Catarina Guldberg


Jag arbetar sen 2010 som KBT/EFT terapeut specialiserad på riskbeteende för stress och utbrändhet/utmattning.

Många klienter är svårt traumatiserade varför TTT känns som ett fantastiskt verktyg för att snabbt återställa balansen i kroppen, det skapar förutsättningar för ett långsiktigt välmående. Att kombinera olika verktyg så att det passar varje individs behov känns särskilt viktigt.

Jag arbetar också som ledarskapscoach/mentor, karriärcoach samt gör energiarbete i guidade meditationer.

Min viktigaste uppgift är att ingjuta hopp i klienter att det går att förändra det som i stunden kan kännas hopplöst. Jag har 17 års chefs/ledarerfarenhet, utbildad socionom och läst beteendevetenskap under 2 år. Jag har egen erfarenhet av svår utmattning.

email: email hidden; JavaScript is required