Sweden — Anette Eriksson

Anette Eriksson

Vägledare, Trauma Tapper och certifierad practitioner i EFT och Havening. Instruktör i Mindfulness (MBSR) samt Mindful eating och självmedkänsla.

Jag tar emot enskilda klienter med inriktning mot stress, hård självkritik och orimliga prestationskrav, ofta i kombination med utmattning, negativa ätbeteenden och/eller fysisk smärta. Många klienter bär på komplexa trauman, vilket gör TTT till ett fantastiskt verktyg där språket inte ligger i vägen.

TTT, Havening och EFT, är alla psykosensoriska metoder där vi med hjälp av kroppen kan lugna knoppen. De är fantastiskt effektiva och samtidigt enkla verktyg för att minska akut stress och lösa upp känslomässiga och/eller mentala blockeringar. Min vägledning är terapeutisk, dvs helande, och jag använder den/de metoder som passar individen och situationen bäst. Jag är internationellt certifierad practitioner i både EFT® (Emotional Freedom Techniques) och Havening Techniques®.

Jag driver sedan 2011 ANERI vägledning – för balans, glädje och hållbarhet, i arbete och privatliv.

Hemsida: www.aneri.se

E-post: email hidden; JavaScript is required