Sweden — Hasse Jonsson

Hasse Jonsson
Hasse Jonsson

Arbetar med kommunikation i min firma Communicare kommunikationsbyrå med bland annat utvecklingsarbete på organisations- och individnivå.

TTT är ett bra kompletterande verktyg i arbetet med personlig utveckling för enskilda.

Trauma Tapping Technique ger överraskande effekt och är en enkel varsam metod som värnar om människors integritet.

Hasse Jonsson
+46-706-222545

www.hassejonsson.se/stress.html
Post: Lantmilsgatan 32, 42137 V Frölunda
Kontor: Luntantugatan 3, Göteborg